Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đụ vào bím em sinh viên mới biết đụ