Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sau buổi nhậu dắt con bạn thân về nhà check hàng ngon